Riskli Yapı Tespiti İşlemi

Riskli yapı tespiti işlemi son derece önemli bir işlemdir. Bu işlem sonrasında yapıların risk haritası en ince detayına kadar ortaya çıkartılır ve yapı hakkında ki son kararın alınmasında başrol oynar. Kentleşme ve nüfus artışı ile paralel ilerleme gösteren yapılaşma; konforu ve lüksü beraberinde getirse de bir takım olumsuzlukları da bünyesinde barındırmaktadır.

Yapılaşmanın sağlıklı, korunaklı ve güvenli olması, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Kullanılan malzemeye ve zamana bağlı olarak ya da doğal afetler sonucunda binalarda tehlike arz eden hasarlar oluşur. Hasarlı bu binalara riskli yapı denilmektedir.

Riskli yapı tespiti işlemi nedir? Riskli yapı tespiti işlemi nasıl yapılır? Karot Yapı Laboratuvarıolarak size kaliteli hizmet sunumumuzdan bahsedelim.

Riskli yapı tespiti işlemi nedir?

Bir yapının riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bu konuda Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8306 numaralı 3. Maddesine uygunluk baz alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurum veya kuruluş laboratuvarına gayrimenkul sahibinin şahsen ya da kanuni temsilcisinin başvurusu ile riskli yapı tespit işlemi başlar.

Başvuru ile başlayan bu süreçte, belirtilen yapı riskli yapı tespiti işlemi yapacak kurum/laboratuvar tarafından incelenir. Teknik veriler sonucu rapor tutularak riskli yapı/yapılar kayıt altına alınır.

Riskli yapı tespiti işlemi nasıl yapılır?

Riskli yapı tespiti raporunu hazırlayan yetkili mercii, raporu incelenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderir. Müdürlük gerekli incelemeyi başlatır. Yapılan tetkiklerde bina/yapı riskli yapı statüsüne alınmış ise, denetimi yapan ve risk raporunu hazırlayan kuruluşun raporu ile birlikte il müdürlüğüne gönderir. İl tapu müdürlüğü veri sistemine sunulan rapora istinaden riskli yapı şerhi koyar.

Riskli bina/yapı sahibine tapu müdürlüğü tebligat gönderir. Tebligattan itibaren yapı sahibinin rapora itiraz süresi olan 15 günlük süre başlar. Gayrimenkul sahibi itiraz edecek ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile15 gün içinde itiraz edebilir.

İtiraz edilmediği takdirde, tebligat sonrası 60 gün içinde binanın yıkımı işlemi yapılacağı hak sahibine ibraz edilir. Riskli yapı bina sahibi tarafından tanınan 60 günlük sürede yıkılmaz ise 30 günlük ek süre verilir.

Riskli yapı tespiti işlemi, karot basınç dayanım testi ile yapılır. Karot testine alınacak numunelerin uzunluğu-çapı birbirine eşit olmalıdır. TS EN 13791 Standardına göre yapılmalıdır. Beton presi testi ile kırılma ve basınç dayanım testi uygulanmalıdır.