İmar Barışı Hizmeti

İmar Barışı Hizmeti

Ülkemizde ruhsata aykırı yapılar ve ruhsatı olmayan yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Kanunu kapsamında 31 Aralık 2017 öncesi bu şartları taşıyan yapıların iskân sorununun çözümü amacıyla imar barışı hayata geçirilmiştir.

İmar barışı kapsamından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için Karot Yapı Laboratuvarı imar barışı hizmeti sunmaktadır. Sizi bilgilendirme amaçlı imar barışı hizmeti nedir, imar barışı hizmetinden kimler yararlanabilir, yapı kayıt belgesi nedir? Sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

İmar barışı hizmeti nedir?

İmar Kanunu’na uygun görülmeyen, afet riski taşıyan veya hazine arazisi kapsamında yer alan sit alanları, su havzaları, ormanlar, tarım alanları, kıyı sahil bantları, karayolları vb. alanların üzerine kayıt dışı ve ruhsata aykırı özellikler taşıyarak kurulan yapıların, devletin çıkartmış olduğu imar affı şartlarını taşıması kaydı ile vatandaş ile uzlaşma yoluna gidilmesine imar barışı denilmektedir.

İmar barışı kapsamında devlet ve vatandaş uzlaşması sağlandığı takdirde yapının kullanımı yasallaşır.

İmar barışı hizmeti kapsamında dikkat çeken bir başka terim ise Yapı Kayıt Belgesidir. O halde yapı kayıt belgesi nedir,  yapı kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır sorularının yanıtlarına geçelim.

Yapı kayıt belgesi nedir?

Yapı kayıt belgesi, yapının şartlarının İmar Kanunu’na uygunluğunu gösteren resmi belgedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilen yapılar kaçak- gayri resmî yapı konumundan çıkıp resmiyet kazanır.

Yapı kayıt belgesi ile bina sahipleri; su, elektrik, telefon gibi abonelik hizmetlerinden yasal olarak yararlanma hakkını elde etmiş olur.

İmar barışı için yapı kayıt belgesi alınması zorunludur. Yapı kayıt belgesi alınmadığı takdirde kaçak yapı veya kayıt dışı yapı olarak nitelendirilen yapılar için yıkım kararı verilir.

İmar barışından hangi yapılar yararlanabilir?

İmar barışından faydalanabilmek için, yapıların İmar Kanunu’nun belirlediği şartlara haiz olması gerekmektedir.  Peki, bu şartlar nelerdir?

Konut olarak nitelendirilmiş bir binanın bir kısmı ticari olarak kullanılıyorsa; konut için toplam bedelin %3’ü, ticari yapı kısmı için toplam bedelin %5’i ödenmesi kaydı ile yapı kayıt belgesi alınır. Prefabrik yapılar, güneş enerjisi santralleri, tapu tahsis belgesi olan yapılar, imar barışından önce yıkım kararı ve idari para cezası alan yapılar, tapusu olmayan gecekondular, imar mevzuatı dışında fazladan kat yapan kooperatifler, kat irtifak tapusu olup kat mülkiyet tapusu olmayan yapılar, devletin hazine arazisi olarak nitelendirdiği alanlar üzerinde kurulan yapılar.

Kısacası yapı ruhsatı olmayan veya yapı ruhsatı olup da ruhsat ve ruhsat eklerine aykırılığı nedeni ile yapı kullanma izin belgesi alamamış; 31.12.2017 tarihi öncesi kırsal ve kentsel alanlardaki yukarıda saydığımız şartlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamına girmektedir.

İmar barışı hizmetinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Karot Yapı Test Laboratuvarı olarak imar barışı hizmeti sunmaktayız. İmar mevzuatına ve ruhsata aykırı olarak nitelendirilen yapılarınız için bize başvuru yapmanız yeterlidir. Sizin sorununuzu çözmeye odaklı hizmet sunan Karot Yapı Laboratuvarı; imar barışı uygunluğu tespiti, imar barışına yönelik teknik çalışmalar, kat mülkiyeti geçiş süreci yönetimi ile ilgili imar barışı hizmeti ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.