Çelik Çekme Deneyi

Beton çelik çubuğu: Betonarme yapılarda beton teçhizatı olarak kullanılan, dairesel kesitli düz yüzeyli veya yüzeyi nervürlü veya profilli olan çelik çubuklardır.

Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Bükme ve/veya geri bükme deneyleri ile kütle tayini ve yüzey geometrisi deneyleri numune alınan her parti ve anma çapı için bir deney parçası alınmalıdır.

Çekme deneylerinde, her 30 tonluk mamul partisinden bir deney parçası olmak üzere, numune alınan her parti ve her anma çapı için en az üç deney parçası alınmalıdır.

Çekme Numunesinin Boyu

Çap 20 mm ≤ (Çene boyu x 2)+20 mm+5d+20 mm’dir.

Çap 20 mm ≥ (Çene boyu x 2)+d+5d+d’dir.

Deneyin Yapılışı

Çekme deneyi için önce test edilecek malzemeden standartlara uygun bir çekme numunesi hazırlanır. Çekme deney makinesinin çeneleri arasına düzgün ve ortalayacak bir şekilde sıkıştırılan bu numune gittikçe artan bir yükle kopuncaya kadar çekilir. 20 mm çapta çelik çubuklar için 300 bar basınç verilir ancak numunenin çapı 20 mm den fazla ise basınç 300 bardan düşüş gözlemlendiğinde tekrar basınç uygulanır ve 300 bar basınca ulaşınca durdurulur. Uygulanan F yükü ile buna karşı malzemenin gösterdiği uzamalar (∆L) cihaz ile ölçülür. Deney sonucu elde edilen F ve ∆L değerlerinden yararlanılarak F- ∆L diyagramı elde edilir. Bu diyagrama çekme diyagramı da denir. Bulunan değerler karşılaştırılarak yorumlanır.

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

TS 708 Betonarme İçin Donatı Çeliği, Numune Alma, İrsaliye ve Etiketi, Sınıfları (24.03.2016)

TS 4559 Beton Çelik Hasırları, İrsaliye ve Etiketi (01.10.985)

Çekme Mukavemeti, % Kopma Uzaması TS EN ISO 6892-1/ 03.02.2020