Bina Akustik Raporu

Bina Akustik Raporu31 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği zorunlu kılınan bina akustik raporu, yönetmelik standartlarına uygun olduğuna karar verilen binalar için verilen ve teknik bilgilerin yer aldığı bir belgedir.

Yapı ruhsatının alınması aşamasında yönetmelik gereği zorunlu kılınan bina akustik raporu nedir, bina akustik raporu hazırlanırken nelere dikkat edilir, bina akustik raporunu kimler hazırlar? Karot Yapı Laboratuvarı olarak size sunduğumuz bina akustik raporu ile ilgili hizmetlerimize gelin detaylıca bakalım.

Bina Akustik Raporu Nedir?

Bina akustik raporu; tesis, bina, işletme, fabrika gibi yapıların kullanım sürecinde çevreye vereceği gürültü kaynaklı zararın veya yapı içinde yaşayanların işleri gereği maruz kalacağı gürültünün asgari seviyeye düşürülmesi ya da ortadan kaldırılması maksadı ile hazırlanan rapordur.

Yönetmelik ile belirlenen şartların sağlanması için; tasarım, yapım, kullanım aşamalarının hepsini kapsamaktadır.

Öncelik akustik projenin şartlarının, bina akustik raporuiçin uygun olması gerekmektedir. Ses yalıtımı sağlanmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş belediyeler ve yapı ruhsatı verme yetkisine sahip makamlarca verilmektedir.

Bina akustik raporu hazırlanırken nelere dikkat edilir?

Bina akustik raporu; çevresel gürültü analizlerini, anahtar paftaların hazırlanmasını, hedeflenen akustik performansı, yalıtım sınıfını, ses yalıtımı sınır değerini, yapı elemanı tiplerini, tesisat ile servis ekipmanından kaynaklanan iç gürültü düzeyi ve gürültü kontrolü, en gürültülü cephe- sakin cephe gibi dış gürültü cephe desibel ölçümleri, reverberasyon (çoklu yankı) süresinin sağlanması işlemlerini kapsamaktadır.

Yapılan tüm işlemler mimari akustik raporu ve akustik proje üzerinden çizelgeler hazırlanarak raporda belirtilir. Yapının/ binanın teknik çizimi, planı, hava doğuşlu ses yalıtımı ve darbe sesi yalıtımı değerlendirilerek bina akustik raporunda ölçeklendirilerek ve tablolandırılarak yer alır.

Bina akustik raporunu kimler hazırlar?

Mimari akustik proje ve mimari akustik raporu D1 sertifikasına sahip Bina Akustiği Uzmanları tarafından hazırlanır.

D1 sertifikasını alabilmek için istenilen koşullara sahip olmak gerekmektedir. Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, fizik mühendisi, akustik mühendisi diplomasına sahip ya da akustik alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapan kişiler D1 sertifikasını almakla, bina akustik denetimini yapmakla ve raporlamakla yetkilendirilmişlerdir.

Karot Yapı Laboratuvarı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş,D1 Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip deneyimli ekibi ile Türkiye’nin her yerine akustik proje ve akustik rapor hazırlamaktadır. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı anlayışı ile kanun çerçevesinde sizin için bina akustik değerlendirmeleri, projelendirmeleri ve rapor sunumunu yapmaktadır.