Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm,
kentteki yaşanabilirliği artırmak amacıyla

Mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve modernleştirilmesi sürecidir. Genellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afet risklerine karşı yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesiyle başlatılır.

Kentsel dönüşüm projeleri, kentteki yapı stoğunun sürdürülebilirliği, çevre düzenlemesi, estetik ve fonksiyonellik açısından iyileştirilmesini hedefler. Bu süreçte, mevcut yapıların güçlendirilmesi, yeniden düzenlenmesi veya yıkılıp yeniden inşa edilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca, sosyal dengesizliklerin azaltılması ve yoksul bölgelerde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi de amaçlanır.

Kentsel Dönüşüm

Kamu ve özel sektör işbirliği ile yürütülebilir. Kamu projelerinde,
yapılan yatırımlar genellikle vatandaşlardan alınan vergilerle finanse edilirken,
özel sektör projelerinde yatırımlar genellikle özel yatırımcılar tarafından karşılanır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentlerin sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmasında kritik bir rol oynar.
Ancak, projelerin uygulanması sırasında vatandaşların mağdur olmaması için dikkatli bir planlama ve uygulama süreci gereklidir.
Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri, tüm paydaşların katılımı ve işbirliğiyle gerçekleştirilmelidir.